Impikan,
Rancangkan,
Realisasikan.

JA SparktheDream membantu pelajar sekolah rendah memahami pengetahuan celik kewangan pada usia yang awal dan untuk memperkasakan mereka bagi merealisasikan impian mereka

Belajar lebih lanjut
Aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan

Melalui persekitaran dan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan, pelajar membina kemahiran untuk menjadi individu yang berkemampuan dari segi kewangan dan menjadi contoh positif kepada masyarakat

Keperluan dan Kehendak
Belanjawan Peribadi
Pameran Inovasi Sosial